Projekter

Projekter

Her er lidt fra vores projekterMed udsigt over Øresund udførte vi en privat adgangsvej til en villagrund nedenfor en stejl skrænt. Anlægsarbejdet krævede en masse special viden indenfor anlægsteknik og tunnelering. Her kan nævnes jordankre, indskubning af tunnel og sænkning af skakt. Derudover krævede opgaven, at alt materiel blev sejlet ind med flåde.

Elevatorskakt og tunnel
Tunnelen


Vi startede med at støbe tunnelen in-situ. Den er 20 m lang og henholdsvis 2,5 meter høj og bred. Efter støbning blev jordankre og hydralik- station etableret.


Tunnelen blev skubbet ind i skrænten kontinuerligt over flere dage.Elevatorskakt


Da tunnelens endelige placering var opnået, startede etableringen af første skaktafsnit på toppen af skrænten. Skakten er in-situ støbt over 6 omgange og sænket ned undervejs til endelig dybde på 14 meter under terræn.


Flugtvejsskakter og betongulve


På Middelgrundsfortet udførte vi flugtvejsskakte og betongulve.

Med mobilt blandeanlæg støbte vi to 9 meter dybe skakter, som blev sænket ned sektionsvis.

Efterfølgende blev der udstøbt 1600 m2 betongulve på den nye Ungdomsø i Øresund.