Projekter

KIRK

TUNNELERING

Projekter

Her er lidt fra vores projekter

 

 

Med udsigt over Øresund udførte vi en privat adgangsvej til en villagrund nedenfor en stejl skrænt. Anlægsarbejdet krævede en masse special viden indenfor anlægsteknik og tunnelering. Her kan nævnes jordankre, indskubning af tunnel og sænkning af skakt. Derudover krævede opgaven, at alt materiel blev sejlet ind med flåde.

Elevatorskakt og tunnel

 

 

 

Tunnelen

 

Vi startede med at støbe tunnelen in-situ. Den er 20 m lang og henholdsvis 2,5 meter høj og bred. Efter støbning blev jordankre og hydralik- station etableret.

 

Tunnelen blev skubbet ind i skrænten kontinuerligt over flere dage.

 

 

Elevatorskakt

 

Da tunnelens endelige placering var opnået, startede etableringen af første skaktafsnit på toppen af skrænten. Skakten er in-situ støbt over 6 omgange og sænket ned undervejs til endelig dybde på 14 meter under terræn.

 

Flugtvejsskakter og betongulve

 

På Middelgrundsfortet udfører vi flugtvejsskakter og betongulve på den kommende Spejderø.

Med mobilt blandeanlæg støber vi to 9 meter dybe skakter, som sænkes ned sektionsvis.

Efterfølgende udstøbes 1600 m2 betongulve.

© All Rights Reserved

KIRK-TUNNELERING